Objecte

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.calserafi.com del qual és titular CAL SERAFI, S.L.

La navegació pel lloc web us atribueix la condició d’USUARI d’aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CAL SERAFI, S.L., cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant de CAL SERAFI, S.L. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i CAL SERAFI, S.L. denegar o retirar l’accés i ús en qualsevol moment.

Identificació

CAL SERAFI, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: CAL SERAFI, S.L.
El seu nom comercial és: CAL SERAFI, SL
El seu CIF és: B43593482
El seu domicili social és a: C/ JOAN GÜELL 19, 43830 TORREDEMBARRA – TARRAGONA
Està inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA · Tom: 1543 Foli: 39 · Full núm. T-1746 – Inscripció 1a

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 977643115
Email: dolorstorne@gmail.com
Adreça postal: C/ JOAN GÜELL 19, 43830 TORREDEMBARRA – TARRAGONA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAL SERAFI, SL es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

Condicions d’accés i ús

El lloc web i les vostres informacions són d’accés lliure i gratuït. Tot i això, CAL SERAFI, SL pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CAL SERAFI, SL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CAL SERAFI, SL ia no emprar-los per, entre d’altres:

  1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
  2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CAL SERAFI, SL o de terceres persones; així com obstaculitzar laccés daltres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CAL SERAFI, SL presta els seus serveis.
  3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de CAL SERAFI, SL o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
  4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CAL SERAFI, SL o de tercers.
  5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
  6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de CAL SERAFI, SL o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a CAL SERAFI, SL sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap. dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de CAL SERAFI, SL, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre CAL SERAFI, SL i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de CAL SERAFI, SL dels seus continguts o serveis.

CAL SERAFI, SL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

Exclusió de responsabilitat en l’accés i l’ús de la web

El propietari de la web exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la disponibilitat, fiabilitat i continuïtat del lloc web, encara que sempre intentés restablir el més aviat possible la interrupció i en la mesura de les seves possibilitats disposar de mitjans alternatius.

CAL SERAFI, SL exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
  2. La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, CAL SERAFI, SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, CAL SERAFI, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CAL SERAFI, SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CAL SERAFI, SL no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació a CAL SERAFI, SL identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

Scroll to Top